Let’s take back our power as young women #16DaysOfActivism

My name is Samukelisiwe Mnguni (Sammy), I’m 19 years old from Mthwalume at Mzumbe in Ugu district and I am doing specialist diploma in Health and Social care @ MBTI College.

Imizwa yokungabi safe starts when I’m wearing my short dress, skirt, or shorts. Ngihamba on the road and guys will start pointing at me calling me bathi “sisi lelothanga nje ngingake ngilithinte”, and mebesho njalo I will try ukwehlisa ingubo yami.  Some will come to me omunye athi ucela ngimuthintise ngiyamuhalisa and I will be scared and ngizame ukushesha emgwaqweni because ngisabela impilo yami nobuntombi bami. So manje I don't even let izingane zasekhaya ziye zodwa estolo zamantombazane because I’m afraid what if those men try to do something stupid. 
Ngizothini kubani because the police do not attend your case if you go to police station and report that you’re being sexually assaulted. Bazothi uzibizele wena ngoba uqoke into emfishane. So I think we have to do something about this because wearing short dress doesn't give man power ukuthi enze nomayin kimi or asho noma yini. 

As a young woman I have to dress the way I like, the way I will be comfortable and wearing short dresses doesn't mean I’m attracting any man. And back then Emandulo izintombi zaziqoka imvunulo kodwa kwakungekho mfana who will harass amantombazane but they respect them a lot nemizimba yayo. Yes, I agree that nowadays lot of women uses they body or the way they dress to attract men but not all of them. So as young women we have to fight this thing and bring back ukuhloniphwa komzimba womuntu wesifazane. Noma ngabe uqoke kanjai njengakuqali.

© 2023 Soul City Institute